เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053450
หมายเลขทรัพยากรi00133817
บาร์โค้ด1000126691
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า20 มิ.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม1