เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054132
หมายเลขทรัพยากรi00140949
บาร์โค้ด1000126453
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ งานวิจัย
วันที่นำเข้า2 มี.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0