เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060038
หมายเลขทรัพยากรi00142687
บาร์โค้ด1000126416
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 200-299
วันที่นำเข้า30 ส.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0