เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060280
หมายเลขทรัพยากรi00143672
บาร์โค้ด1000126405
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า13 ธ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1