เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058672
หมายเลขทรัพยากรi00138720
บาร์โค้ด1000126370
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า31 ต.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0