เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059053
หมายเลขทรัพยากรi00143666
บาร์โค้ด1000126363
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า13 ธ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0