เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059644
หมายเลขทรัพยากรi00141975
บาร์โค้ด1000126348
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า14 มิ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม1