เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058202
หมายเลขทรัพยากรi00139706
บาร์โค้ด1000126347
ฉบับ6
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า6 ธ.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม5