เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058202
หมายเลขทรัพยากรi00139705
บาร์โค้ด1000126344
ฉบับ5
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า6 ธ.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม3