เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060038
หมายเลขทรัพยากรi00142686
บาร์โค้ด1000126291
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 200-299
วันที่นำเข้า30 ส.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0