เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059013
หมายเลขทรัพยากรi00139763
บาร์โค้ด1000126253
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า14 ธ.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม2