เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00059451
หมายเลขทรัพยากรi00143549
บาร์โค้ด1000126154
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 100-199
วันที่นำเข้า23 พ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม2