เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056687
หมายเลขทรัพยากรi00132823
บาร์โค้ด1000125998
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า18 ม.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม18