เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056542
หมายเลขทรัพยากรi00132532
บาร์โค้ด1000125917
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า1 ธ.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม31