เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054305
หมายเลขทรัพยากรi00132048
บาร์โค้ด1000125871
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 100-199
วันที่นำเข้า12 ต.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม3