เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056062
หมายเลขทรัพยากรi00130828
บาร์โค้ด1000125810
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หนังสือต่างประเทศ
วันที่นำเข้า10 มี.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0