เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054985
หมายเลขทรัพยากรi00129758
บาร์โค้ด1000125473
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า14 ม.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม1