เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056434
หมายเลขทรัพยากรi00132196
บาร์โค้ด1000125321
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า19 ต.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม6