เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056808
หมายเลขทรัพยากรi00133128
บาร์โค้ด1000125308
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 นิยาย
วันที่นำเข้า9 ก.พ. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0