เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056489
หมายเลขทรัพยากรi00132372
บาร์โค้ด1000125255
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า9 พ.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม27