เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056582
หมายเลขทรัพยากรi00132597
บาร์โค้ด1000125073
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 200-299
วันที่นำเข้า9 ธ.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม1