เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056489
หมายเลขทรัพยากรi00132890
บาร์โค้ด1000124936
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า27 ม.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม39