เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054919
หมายเลขทรัพยากรi00128641
บาร์โค้ด1000124730
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า19 ก.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0