เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056489
หมายเลขทรัพยากรi00132355
บาร์โค้ด1000124352
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า8 พ.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม36