เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052848
หมายเลขทรัพยากรi00127671
บาร์โค้ด1000124122
ฉบับ5
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า28 พ.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม2