เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054836
หมายเลขทรัพยากรi00128367
บาร์โค้ด1000124009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า1 ก.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม3