เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054877
หมายเลขทรัพยากรi00128432
บาร์โค้ด1000123962
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หนังสือต่างประเทศ
วันที่นำเข้า5 ก.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0