เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054883
หมายเลขทรัพยากรi00128438
บาร์โค้ด1000123872
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า5 ก.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0