เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054540
หมายเลขทรัพยากรi00131579
บาร์โค้ด1000123816
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า10 ส.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม1