เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054836
หมายเลขทรัพยากรi00128372
บาร์โค้ด1000123774
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า1 ก.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม8