เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053450
หมายเลขทรัพยากรi00128264
บาร์โค้ด1000123351
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า26 ส.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0