เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054930
หมายเลขทรัพยากรi00128574
บาร์โค้ด1000123063
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า15 ก.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0