เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054179
หมายเลขทรัพยากรi00130561
บาร์โค้ด1000122935
เล่ม 8
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หนังสืออ้างอิง
วันที่นำเข้า16 ก.พ. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0