เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053481
หมายเลขทรัพยากรi00122926
บาร์โค้ด1000122851
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า11 ต.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม5