เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053450
หมายเลขทรัพยากรi00122132
บาร์โค้ด1000122835
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า24 ก.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม5