เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053214
หมายเลขทรัพยากรi00119954
บาร์โค้ด1000122642
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า8 ส.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม1