เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054026
หมายเลขทรัพยากรi00124924
บาร์โค้ด1000122547
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า22 พ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม6