เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053431
หมายเลขทรัพยากรi00122000
บาร์โค้ด1000122542
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า23 ก.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม3