เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054073
หมายเลขทรัพยากรi00124812
บาร์โค้ด1000122526
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า21 พ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0