เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052545
หมายเลขทรัพยากรi00128711
บาร์โค้ด1000122470
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า27 ก.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม5