เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053279
หมายเลขทรัพยากรi00119913
บาร์โค้ด1000122223
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 600-699
วันที่นำเข้า7 ส.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม5