เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054549
หมายเลขทรัพยากรi00132477
บาร์โค้ด1000122139
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า24 พ.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม4