เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056434
หมายเลขทรัพยากรi00132655
บาร์โค้ด1000121917
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า22 ธ.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม1