เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00048824
หมายเลขทรัพยากรi00113296
บาร์โค้ด1000121804
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 500-599
วันที่นำเข้า23 ม.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม54