เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053116
หมายเลขทรัพยากรi00121561
บาร์โค้ด1000121439
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 000-099
วันที่นำเข้า18 ก.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม5