เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053074
หมายเลขทรัพยากรi00125178
บาร์โค้ด1000121016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 900-999
วันที่นำเข้า26 พ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0