เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00048824
หมายเลขทรัพยากรi00113156
บาร์โค้ด1000120964
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 400-499
วันที่นำเข้า16 ม.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม37