เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053087
หมายเลขทรัพยากรi00123863
บาร์โค้ด1000120888
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 100-199
วันที่นำเข้า4 พ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม1