เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053073
หมายเลขทรัพยากรi00120089
บาร์โค้ด1000120811
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 200-299
วันที่นำเข้า21 ส.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม1