เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00053197
หมายเลขทรัพยากรi00119682
บาร์โค้ด1000120762
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หมวด 300-399
วันที่นำเข้า26 ก.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0